logotyp Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

https://komag.eu/

dr hab. inż. Dariusz Prostański,

logo Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

https://www.imp.gda.pl/

prof. Wiesław Ostachowicz,
prof. Marcin Lackowski,

logotyp Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa

https://www.ibles.pl/

dr Izabela Sondej,

logotyp Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

https://komag.eu/

dr hab. inż. Dariusz Prostański,

logo Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

https://www.imim.pl

prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak,

logo Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.piwet.pulawy.pl/

dr Anna Orłowska ,
dr Tomasz Kiljanek,

logotyp Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

https://ihar.edu.pl/

dr hab. Maja Boczkowska - prof. Instytutu,,

logo Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych Instytut Transportu Samochodowego

Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych Instytut Transportu Samochodowego

https://cum.its.waw.pl

Anna Górska, Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych Instytut Transportu Samochodowego

logotyp Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej

https://itb.pl

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński - prof. ITB,

logotyp Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

http://www.ierigz.waw.pl

dr hab. Marek Wigier - prof. IERiGŻ-PIB, kierownik Zakładu Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich