Program ramowy

PROGRAM (stan aktualny na 2.06.2023)

3 czerwca 2023

Plac Politechniki 1
10:00 – 16:00
Miasteczko zdrowia z udziałem ekspertów Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Parking BIS Politechniki Warszawskiej
11:00 – 00:00
Piknik Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej organizowany przez studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej.

Aula Mała Politechniki Warszawskiej
9:45 – 17:30
Wykłady i panele popularnonaukowe ekspertów w ramach otwartej edukacji społecznej organizowane przez instytuty oraz indywidualnie przez naukowców z jednostek naukowych

Aula Wielka Politechniki Warszawskiej
10:00 – 16:00
Wystawa osiągnięć instytutów, jednostek edukacyjnych i popularyzujących naukę

Światowe Centrum Słuchu IFPS, Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych, ul. Mokra 17, Kajetany
18:00 – 20:00
Panele popularnonaukowe: „Modelowanie słuchu” i „Naukowcy i ich wynalazki”

4 czerwca 2023

Aula Mała Politechniki Warszawskiej
9:30 – 16:00
Wykłady i panele popularnonaukowe ekspertów w ramach otwartej edukacji społecznej organizowane przez instytuty oraz indywidualnie przez naukowców z jednostek naukowych.

Aula Wielka Politechniki Warszawskiej
10:00 – 16:00
Wystawa osiągnięć instytutów, jednostek edukacyjnych i popularyzujących naukę.

Światowe Centrum Słuchu IFPS, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, ul. Mokra 17, Kajetany
18:00 – 19:00
Panel: „Kroki milowe w diagnostyce obrazowej – od rezonansu magnetycznego do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”

5 czerwca 2023

Aula Wielka Politechniki Warszawskiej
10:00 – 15:00
Wystawa osiągnięć instytutów, jednostek edukacyjnych i popularyzujących naukę.

Aula Mała Politechniki Warszawskiej
10:00 – 15:00

10:00 – 10:15 Powitanie Gości Kongresu przez:

  • JM prof. Krzysztofa Zarembę, Rektora Politechniki Warszawskiej
  • Dr. Andrzeja Dybczyńskiego, Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Dr hab. Pawła Gondka, Zastępcę Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Naukowych
  • Prof. Henryka Skarżyńskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych

10:15 – 10:30 Otwarcie Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” przez prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

10:30 – 11:00 Wystąpienie Gości i Patronów Kongresu.

11:00 – 11:30 Wręczenie medali oraz okolicznościowych statuetek
Wręczenie przez Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” przedstawicielom instytutów z kategorią A+ i organizatorom.
Wręczenie przez Ministra Edukacji i Nauki oraz ministrów nadzorujących poszczególne instytuty resortowe z kategorią A+ i A okolicznościowych statuetek.

11:30 – 12:30 Debata plenarna – „Przyszłość instytutów w Polsce”.
Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Dr Andrzej Dybczyński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dr hab. Paweł Gondek, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Naukowych
Prof. Henryk Skarżyński, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

12:30 – 14:00 Prezentacje i pokazy istotnych wdrożeń naukowych i ich oddziaływanie na rozwój współczesnego społeczeństwa przez poszczególne grupy instytutów we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce

15:00 Zakończenie Kongresu