Wystawa

3–5 czerwca, godz. 10:00 – 16:00

Aula Wielka Politechniki Warszawskiej

Wystawa osiągnięć instytutów naukowych PAN, osiągnięć i wdrożeń instytutów badawczych, podległych poszczególnym resortom, osiągnięć i wdrożeń Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Centrum Nauki „Kopernik”.

Do odwiedzenia swoich stanowisk zapraszają:

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
 • Centrum Nauki Kopernik – Naukobus
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Instytutu Farmakologii PAN
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
 • Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Instytut Kolejnictwa
 • Instytut Medycyny Pracy
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB
 • Instytut Ochrony Roślin – PIB
 • Instytut Ogrodnictwa – PIB
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Instytut Sportu – PIB
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH – PIB
 • Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
 • Rada Główna Instytutów Badawczych
 • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

foto: http://www.dreamstime.com