Prof. Henryk Skarżyński

Szanowni Państwo,

w imieniu rożnych jednostek naukowych i edukacyjnych, współorganizatorów, ekspertów i popularyzatorów nauki, serdecznie zapraszam na Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”, który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2023 r. na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka.

Kongres współorganizują: Rada Główna Instytutów Badawczych, Politechnika Warszawska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Badań Edukacyjnych z udziałem grona naukowców z instytutów naukowych PAN oraz ośrodków uniwersyteckich.

Celem Kongresu jest przedstawienie osiągnięć polskich jednostek naukowych i ośrodków edukacyjnych, które po wdrożeniu mają istotny wpływ rozwój współczesnego społeczeństwa w naszym kraju.

Debatom merytorycznym będą towarzyszyły wystawy jednostek naukowych ilustrujące współczesne osiągnięcia nauki oraz miasteczko zdrowia, w którym będą oferowane różne usługi medyczne, a także prezentowane najnowsze rozwiązania i wdrożenia w zakresie ochrony zdrowia.

Uzupełnieniem tej oferty będą mobilne wystawy edukacyjne promujące osiągnięcia nauki we współczesnym społeczeństwie oraz pokazy najnowszych rozwiązań i technologii opracowanych przez studentów Politechniki Warszawskiej.

Przebieg całego wydarzenia będzie transmitowany online www.nauka-dla-spoleczenstwa.pl ze studia znajdującego się na Politechnice Warszawskiej i w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Podczas debat merytorycznych przedstawiciele instytutów zamierzają prezentować swoje plany i oczekiwania dotyczące przyszłości tych jednostek naukowych i współpracy z różnymi środowiskami naukowymi, w szczególności z ośrodkami uczelnianymi reprezentowanymi w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu