Prof. Henryk Skarżyński

Szanowni Państwo,

w imieniu rożnych jednostek naukowych i edukacyjnych, współorganizatorów, ekspertów i popularyzatorów nauki, serdecznie zapraszam na 2. Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”, który odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2024 r. na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki. Kongres odbywa się pod hasłem „Tak nauka w Polsce wpływa na życie każdego Polaka”.

Kongres organizacje Rada Główna Instytutów Badawczych we współpracy z: Politechniką Warszawską, Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Komitetem Nauk Klinicznych PAN, Instytutem Narządów Zmysłów oraz gronem naukowców z ośrodków uniwersyteckich.

Głównym celem Kongresu jest intensywna promocja osiągnięć naukowych, które mają zasadniczy lub znaczący wpływ na poziom życia i rozwój współczesnego społeczeństwa. Tego typu działania powinny być stałym elementem pracy zawodowej każdego naukowca, zespołu ekspertów i jednostek naukowych. Bez zrozumienia naszych możliwości badawczych i wdrożeniowych oraz ich wpływu na codzienną jakość życia, nie możemy liczyć, że potrzeby finansowego wsparcia takiej działalności będą zrozumiane przez decydentów oraz szeroko rozumiane społeczeństwo.

Debatom merytorycznym będą towarzyszyły wystawy jednostek naukowych ilustrujące współczesne osiągnięcia nauki, wywiady z ekspertami, prezentacje najważniejszych wdrożeń naukowych. Zapraszamy także do Kina Innowacji Naukowych.

Przebieg całego wydarzenia będzie transmitowany online na stronie www.nauka-dla-spoleczenstwa.pl ze studia znajdującego się na Politechnice Warszawskiej i w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu