prof. Henryk Skarżyński

Szanowni Państwo,

W imieniu wszystkich organizatorów 2. Kongresu „Nauka dla społeczeństwa” pragnę serdecznie podziękować za Państwa udział naszym te dyscyplinarnym wydarzeniu, które miało miejsce 9-10 czerwca na Politechnice Warszawskiej oraz w Światowym Centrum Słuchu.

Kongres, który odbył się pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki Pana Dariusza Wieczorka oraz Urzędu Patentowego RP, przyciągnął szerokie grono uczestników, zarówno na miejscu, jak i online, co potwierdza ponad 15 godzin transmisji na żywo i ponad 2000 wyświetleń na kanale YouTube i ta liczba nieustannie rośnie. Jest to wyrazem rosnącego zainteresowania społeczeństwa najnowszymi osiągnięciami naukowymi i ich wpływem na codzienne życie.

Podczas Kongresu 43 instytuty naukowe i badawcze w formie wystawy zaprezentowały innowacje i wdrożenia, mające realny wpływ na rozwój technologiczny i społeczny. Aula Wielka Politechniki Warszawskiej była świadkiem prezentacji 41 inspirujących wdrożeń, które ukazały praktyczne korzyści płynące z badań prowadzonych w instytutach badawczych i naukowych.

Dodatkowo, naukowcy udzielili kilkadziesiąt wywiadów, dzięki czemu mieliśmy okazję bardziej szczegółowo zapoznać się z ich pracą. W ramach 2. Kongresu „Nauka dla społeczeństwa”, mieliśmy zaszczyt gościć trzynastu gości specjalnych, którzy swoją obecnością wzbogacili program i zainspirowali zarówno uczestników, jak i organizatorów. Wśród nich byli wybitni naukowcy i badacze, którzy od lat przodują w swoich dziedzinach. Ich dorobek naukowy i wkład w rozwój technologii są nieocenione, co pozwoliło uczestnikom kongresu na bezpośrednie zrozumienie najnowszych trendów i odkryć w nauce.

Obok doświadczonych badaczy, Kongres miał także zaszczyt gościć przedstawicieli najmłodszego pokolenia odkrywców – młodych naukowców, którzy swoimi innowacyjnymi projektami i badaniami już teraz zaznaczają swoją obecność w świecie nauki. Ich świeże spojrzenie na naukę i pasja do eksploracji nowych możliwości przyczyniły się do dynamicznej i inspirującej atmosfery podczas wydarzenia.

Prezentacje i panele dyskusyjne z udziałem naszych gości specjalnych pozwoliły na głębsze zrozumienie, jak nauka przekształca rzeczywistość, jakie wyzwania stawia przed nowymi generacjami badaczy oraz jakie są najnowsze kierunki w badaniach naukowych. Dyskusje te pokazały również, jak istotne jest wspieranie młodych talentów i stwarzanie im warunków do rozwoju ich kariery naukowej.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie, obecność i zainteresowanie, które umożliwiły nam przekształcenie Kongresu w platformę promującą osiągnięcia polskiej nauki.

Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Gratulacje od Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej

dla pomysłodawców i organizatorów 2. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”

2024.06.09 List MON

Retransmisje z wydarzenia

Dzień 1 część 1: Politechnika Warszawska
9:00 – 17:30

Dzień 1 część 2: Światowe Centrum Słuchu
17:30 – 19:00

Dzień 2: Politechnika Warszawska, 8:55-15:00