Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

logotyp Rady Głównej Instytutów Badawczych

Rada Główna Instytutów Badawczych

https://www.rgib.org.pl/

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

logotyp Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

https://itwl.pl/

mgr inż. Robert Czaplicki,

logo Centralny Instytut Ochrony Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.ciop.pl/

dr Joanna Orysiak,

logo Centralny Instytut Ochrony Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.ciop.pl/

mgr inż. Monika Kobus,

logo Centralny Instytut Ochrony Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.ciop.pl/

mgr inż. Natalia Litwicka,