Goście specjalni

prof. Andrzej Czyżewski
prof. Andrzej Czyżewski

PROF. ANDRZEJ CZYŻEWSKI

Inżynier elektronik, nauczyciel akademicki, naukowiec, wynalazca, profesor Politechniki Gdańskiej (PG), twórca Katedry Systemów Multimedialnych PG i jej wieloletni kierownik. Autor znanych i docenianych wdrożeń z zakresu zastosowań inżynierii dźwięku i obrazu w medycynie. Inicjator powołania Studium Doktoranckiego Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, które współtworzył i które do czasu zakończenia jego misji kierowania tym ośrodkiem wykształciło ponad stu doktorantów. W swojej działalności łączy pracę badawczą i publikacyjną z działalnością wdrożeniową z obszaru nauk elektroniki, telekomunikacji i informatyki. W kierowanej przez niego katedrze opracowano wiele aplikacji z zakresu technologii społeczeństwa informacyjnego.

prof. Andrzej Dragan
prof. Andrzej Dragan

PROF. ANDRZEJ DRAGAN

Fizyk teoretyk i popularyzator nauki, profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz National University of Singapore (Republika Singapuru), wieloletni współpracownik Imperial College London i uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania). W swoich badaniach zajmuje się m.in. ogólną teorią względności, relatywistyczną teorią informacji kwantowej i kwantową teorią pola w zakrzywionych czasoprzestrzeniach. Kwestiom tym poświęcił kilkadziesiąt publikacji. W 2019 r. otrzymał Nagrodę Dydaktyczną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także twórcą fotograficznego Efektu Dragana i autorem światowych wystaw fotograficznych, a także filmów nominowanych i nagrodzonych w najważniejszych konkursach i na festiwalach. Stworzył teledyski dla Quebonafide, Behemoth czy Hani Rani.

prof. Małgorzata Hawrot-Paw
prof. Małgorzata Hawrot-Paw

PROF. MAŁGORZATA HAWROT-PAW

Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wraz z zespołem dokonała rewolucyjnego odkrycia w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Jest twórczynią pierwszego w Europie, a jednocześnie jednego z nielicznych na świecie zautomatyzowanych bioreaktorów do hodowli alg. Mikroalgi hodowane w tych specjalnych warunkach są w stanie podwoić swoją masę w ciągu doby, co otwiera ogromne perspektywy w produkcji biomasy.

Szymon Jackowski
Szymon Jackowski

SZYMON JACKOWSKI

Uczeń 3. klasy eksperymentalnego profilu matematycznego w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pasjonat nauk ścisłych i ekonomii. Reprezentant Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej 2023 oraz 2024, zwycięzca Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (1 spośród ponad 10 000 uczestników), laureat Olimpiady Przedsiębiorczości, finalista Olimpiady Informatycznej. Angażuje się też w działania społeczne i liczne projekty jako Head of Merit fundacji Econverse. To główna osoba odpowiedzialna za analizy rynkowe w poszczególnych sektorach, a także koordynację pracy zespołów uczestniczących w Hackatonach Econverse z przydzielonymi im mentorami z firm takich jak Baker McKenzie, Google czy MODIVO. Zarządza ponad dwudziestoosobowym zespołem organizującym wydarzenia Econverse oraz Econverse Cup w pięciu polskich miastach.

prof. Jacek Jemielity
prof. Jacek Jemielity
fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Archiwum FNP

PROF. JACEK JEMIELITY

Chemik, profesor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami nad syntezą, właściwościami oraz zastosowaniem chemicznie modyfikowanych nukleotydów. Rozwija metody syntezy ważnych biologicznie nukleotydów, tworzy narzędzia do modyfikacji kwasów nukleinowych użyteczne w badaniach ekspresji informacji genetycznej i zastosowaniach medycznych. Jest twórcą metody otrzymywania mRNA o właściwościach niezbędnych do zastosowań terapeutycznych.

prof. Dawid Kielak
prof. Dawid Kielak

PROF. DAWID KIELAK

Matematyk, profesor Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Oksfordzkiego (Wielka Brytania), a także wykładowca w Hertford College. Jego zainteresowania badawcze obejmują geometryczną teorię grup oraz teorię pierścieni grupowych. Stworzone przez niego twierdzenie zostało uznane za najważniejsze odkrycie ostatnich pięciu lat w dziedzinie topologii algebraicznej i geometrycznej. Pozwala ono na rozpoznanie przestrzeni, które po drobnych modyfikacjach zachowują się jak czasoprzestrzeń w teorii względności Einsteina. Otrzymał jedną z najważniejszych nagród matematycznych w Wielkiej Brytanii, czyli WhiteHead Prize, przyznawaną przez Londyńskie Stowarzyszenie Matematyków.

dr Magdalena Kordon-Kiszala
dr Magdalena Kordon-Kiszala

DR MAGDALENA KORDON-KISZALA

Wieloletni pracownik Zakładu Biofizyki Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezeska i współzałożycielka biotechnologicznego startupu intoDNA, który rozwija technologię platformową STRIDE do detekcji wolnych końców DNA w komórkach. Ma to znacząco ułatwić firmom biotechnologicznym i koncernom farmaceutycznym rozwój oraz wprowadzenie na rynek spersonalizowanych, celowanych terapii onkologicznych.

Piotr Lazarek
Piotr Lazarek

PIOTR LAZAREK

Jest studentem trzeciego roku na Uniwersytecie Pensylwanii (USA), pochodzi z Pawłowic. W wieku 15 lat zbudował marsjańskiego łazika, a dziś, jako 23-latek, wdraża kosmiczną technologię do rolnictwa. Ostatnio ze swoim startupem Nirby, którego jest założycielem, wygrał amerykański konkurs University of Pennsylvania Startup Challenge 2024, zdobywając 4 nagrody główne o łącznej wartości 80 tysięcy dolarów. To jeden z najważniejszych konkursów dla startupów w USA.

prof. Krzysztof Sacha
prof. Krzysztof Sacha

PROF. KRZYSZTOF SACHA

Fizyk, profesor na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Fundacji Alexandra Humboldta (Niemcy) i Programu Fulbrighta. Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. na Uniwersytecie w Marburgu (Niemcy) oraz w Los Alamos (USA). Jego zainteresowania – oprócz szeroko pojętej fizyki ultrazimnych gazów atomowych – dotyczą kryształów czasowych. Kryształy czasowe to koncepcja naukowa, w której atomy lub jony same regularnie organizują się w czasie, czyli poruszają się cyklicznie. Opracował metodę „ping-ponga”, dzięki której taki kryształ czasowy funkcjonuje.

prof. Piotr Wcisło
prof. Piotr Wcisło

PROF. PIOTR WCISŁO

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej UMK. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swoich badaniach poszukuje fizyki wykraczającej poza dotychczasową teorię budowy materii. Twórca globalnego obserwatorium poszukiwania ciemnej materii przy pomocy zegara atomowego. Ma za sobą staż w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge (USA) oraz pracę w laboratoriach prestiżowego JILA (Joint Institute for Laboratory Astrophysics) – jednej z wiodących instytucji badawczych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie kieruje dwoma grantami OPUS oraz projektem PRELUDIUM BIS finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień.

prof. Michał Wszoła
prof. Michał Wszoła

PROF. MICHAŁ WSZOŁA

Chirurg transplantolog, oddany lekarz i naukowiec wizjoner, od lat prowadzi praktykę lekarską, kieruje zespołem prowadzącym innowacyjne – na skalę światową badania i poszukuje nowatorskich rozwiązań w medycynie. Brał udział w pierwszym przeszczepie wysp trzustkowych w Polsce, pierwszym przeszczepie samej trzustki oraz w pierwszej wymianie par nerek pomiędzy dawcami – biorcami rodzinnymi. W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie chirurga transplantologa oraz znajomość problemów związanych z aktualną metodą leczenia cukrzycy stworzył niecodzienną koncepcję wydrukowania bionicznej trzustki.

Maciej Wysocki
Maciej Wysocki

MACIEJ WYSOCKI

Doświadczony menadżer, inżynier elektronik, uczestnik wielu projektów naukowych, związany z branżą medyczną i hardware, jeden z twórców innowacyjnego startupu BioCam, który zrewolucjonizował badania endoskopowe, umożliwiając przeprowadzenie bezinwazyjnego monitoringu oraz diagnostyki układu pokarmowego za pomocą smart-pigułki napędzanej sztuczną inteligencją.