Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

logotyp Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Instytut Techniki Górniczej – KOMAG

https://komag.eu/instytut/kadra

dr inż. Andrzej Niedworok,

logotyp Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. Nofera

https://www.imp.lodz.pl/

dr Joanna Roszak,

logo Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

https://www.igichp.edu.pl/

dr n. med. Adam Nowiński, koordynator projektu leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

logo Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

https://www.imp.gda.pl/

dr inż. Weronika Radziszewska,

logo Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

https://lit.lukasiewicz.gov.pl/

dr inż. Katarzyna Śledzińska,