Lista zaprezentowanych wdrożeń (kolejność wg. programu)

Akcelerator elektronów o ultrawysokiej mocy dawki 6 i 9 MEV typu FLASH RT
Zgłaszający wdrożenie: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Autorzy wdrożenia: dr Marcin Kardas (NCBJ), Agnieszka Misiarz (ZdAJ NCBJ)
i Bartosz Pawałowski (Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu)

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych, przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in
Zgłaszający wdrożenie: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB
Autor wdrożenia: st. bryg. dr inż. Paweł Janik
Prezentacja: Jarosław Tępiński

Badania jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej w zakresie zgodności z wymaganiami kodeksu sieci NC RfG
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Techniki Górniczej – KOMAG
Autor wdrożenia: dr inż. Bartosz Polnik

Luminescencyjne dawkomierze w pomiarach promieniowaniakosmicznego
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Autor wdrożenia: prof. Paweł Bilski

Graphene Epitaxy Technologies (GET)
Zgłaszający wdrożenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Autor wdrożenia: dr inż. Tymoteusz Ciuk

Narzędzia weryfikacyjne dla własności strategicznych procedur wyborczych
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Podstaw Informatyki PAN
Autorzy wdrożenia: prof. Wojciech Jamroga, mgr Damian Kurpiewski

Prezentacja pierwszego w Polsce Akredytowanego Laboratorium Cyberbezpieczeństwa dla urządzeń IT i automatyki przemysłowej oraz możliwości zastosowań cyfrowych bliźniaków
Zgłaszający wdrożenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych – EMAG
Autorzy wdrożenia: dr inż. Jarosław Smyła, dr inż. Dariusz Rogowski, mgr Michał Chrobak

Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Autorzy wdrożenia: dr inż. Krzysztof Waszczuk, mgr inż. Daniel Kaszowski, mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Dawid Kucharski

PolPedNet Kids – innowacyjna współpraca Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w badaniach klinicznych
Zgłaszający wdrożenie: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Autor wdrożenia: dr Aleksander Wiśniewski

Droga do personalizacji leczenia: nowatorskie strategie oparte na badaniach naukowych
Zgłaszający wdrożenie: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Autor wdrożenia: dr hab. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP

Hybrydowy symulator układu krążenia – sztuczny pacjent krążeniowy
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. M. Nałęcza PAN

Autorzy wdrożenia: prof. Marek Darowski, dr inż. Krzysztof Zieliński

Wdrożenie metody pomiaru całkowitej masy hemoglobiny (tHbmass)
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Sportu – PIB
Autorzy wdrożenia: dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, dr Dariusz Sitkowski

Platforma do szybkiej, bezznacznikowej diagnostyki komórek krwi i szpiku oraz nowotworów układu hematologicznego wykorzystująca mikroskopową spektroskopię ramanowską
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Autorzy wdrożenia: dr inż. Piotr Mrówka, mgr Paulina Laskowska, mgr Aleksandra Borek-Dorosz, dr Anna M. Nowakowska, mgr Magdalena Cudak, mgr Justyna Stolarska, mgr Adriana Adamczyk, mgr Patrycja Leszczenko, mgr Aleksandra Żołyniak, mgr Małgorzata Zasowska, mgr Aleksandra Szlachetka, mgr Ewa Kurtz, dr hab. Maciej Szydłowski, dr hab. Katarzyna Wiktorska, dr Katarzyna Majzner, prof. Małgorzata Barańska, dr Marcin Pastorczak, dr Piotr Wasylczyk, prof. Czesław Radzewicz, prof. Przemysław Juszczyński

Optoretinografia w czasowo-częstotliwościowej tomografii optycznej STOC-T
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Autorzy wdrożenia: prof. Maciej Wojtkowski, dr hab. Dawid Borycki, dr Łukasz Kornaszewski

Biodegradowalne plastiki pochodzenia bakteryjnego
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
Autor wdrożenia: dr hab. Maciej Guzik

Urządzenie do odbioru produktów spożywczych bez konieczności czekania na dostawcę
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – PIB
Autorzy: Firma D&K Technology sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie oraz eksperci z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – PIB

Mapy z Przeszłością – podróż w czasie i przestrzeni na wyciągnięcie ręki
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN
Autorzy wdrożenia: inż. Aniela Wrzesińska (IH PAN), dr Tomasz Panecki (IH PAN), mgr inż. Kamil Choromański (PW)

Żywe laboratoria – platforma do tworzenia społecznie odpowiedzialnych innowacji technologicznych
Zgłaszający wdrożenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii
Autorzy wdrożenia: dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK, mgr Patrycja Didyk, mgr Marta Miedzińska, mgr Dominik Zieliński

Nowa polityka senioralna
Zgłaszający wdrożenie: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. E. Reicher
Autor wdrożenia: dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. UMP

Jak zdrowo żyć? – Poradnik seniora
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN
Autorzy wdrożenia: dr Katarzyna Popiołek-Barczyk, dr hab. Agnieszka Wąsik

System monitorowania ciąży i porodu MONAKO
Zgłaszający wdrożenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
Autor wdrożenia: prof. inż. Janusz Jeżewski, dr hab. inż. Janusz Wróbel, dr hab. inż. Krzysztof Horoba

IMol jako nowa organizacja komercjalizacji w Polsce
Zgłaszający wdrożenie: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych (IMol) PAN
Autor wdrożenia: dr Jan Kutner

Wyniki badania w projekcie pn. Nowi Biedni Emeryci
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Autorzy projektu: dr hab. Piotr Szukalski, dr hab. Justyna Wiktorowicz, dr Dariusz Zalewski i in.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
Autorzy wdrożenia: dr hab. Jarosław Woliński, prof. IFŻZ, lek. wet. Dominika Szkopek, lek. wet. Katarzyna Roszkowicz-Ostrowska

Platforma Sygnalizacji Agrofagów jako narzędzie doradcze w integrowanej ochronie roślin, ze szczególnym naciskiem na monitoring i sygnalizację agrofagów
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Ochrony Roślin – PIB
Autorzy wdrożenia: dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB, dr inż. Marcin Baran

System wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia – INTER-NAW
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
Autorzy wdrożenia: dr Tamara Jadczyszyn, prof. Wojciech Lipiński, prof. Stefan Pietrzak, prof. Jolanta Korzeniowska, prof. Ewa Stanisławska-Glubiak

Wielofunkcyjne preparaty dolistne zapewniające ochronę i stymulację wzrostu roślin
Zgłaszający wdrożenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
Autorzy wdrożenia: mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel, dr hab. inż. Katarzyna Ławińska, dr inż. Iwona Masłowska-Wieczorek, dr Paulina Pipiak, dr inż. Dorota Wieczorek, dr inż. Dorota Gendaszewska

Identyfikacja i wykorzystanie w hodowli ziemniaka nowego genu Sen2 warunkującego odporność na szerokie spektrum ras grzyba wywołującego raka ziemniaka
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Autor wdrożenia: dr Jarosław Plich

Bezpieczeństwo konsumenta – metody alternatywne do oceny toksyczności
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Autorzy wdrożenia: dr Joanna Roszak, dr Anna Wolniakowska, dr hab. Ewa Jabłońska

Kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych
Zgłaszający wdrożenie: Główny Instytut Górnictwa – PIB
Autor wdrożenia: dr Marcin Głodniok

Sposób otrzymywania bisfenoli A i TMC
Zgłaszający wdrożenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
Autorzy wdrożenia: mgr inż. Bogusław Tkacz, Jerzy Jasienkiewicz, mgr Przemysław Bartoszewicz, dr inż. Sławomir Napiórkowski, dr inż. Katarzyna Zielińska, mgr inż. Joanna Bąk, Teresa Rdesińska-Ćwik, Stanisław Matyja, dr Andrzej Krueger, Renata Fiszer

Oznaczanie zawartości frakcji biodegradowalnej w paliwach stałych metodą radioizotopu węgla 14C z wykorzystaniem linii do syntezy benzenu
Zgłaszający wdrożenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Autor wdrożenia: mgr inż. Marcin Biernacki

Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
Autorzy wdrożenia: prof. inż. Romuald Rządkowski, dr inż. Leszek Kubitz, dr inż. Krzysztof Dominiczak, dr inż. Radosław Bondyra, mgr inż. Arkadiusz Koprowski, prof. inż. Jerzy Głuch, mgr inż. Maciej Leszczyński, inż. Sławomir Sobkiewicz, mgr inż. Paweł Wojtas, mgr inż. Krzysztof Feldzensztajn, mgr inż. Leszek Pacuła

Czatbot Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – narzędzie do automatycznego wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Badań Edukacyjnych
Autorzy wdrożenia: Zespół Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz eksperci Emplocity SA
Prelegenci: dr Marcin Trepczyński (IBE), mgr Maciej Osowski, mgr Jakub Szulc (Emplocity SA)

Proste Pismo – wdrożenie w Urzędzie Miasta Poznań
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Autorzy wdrożenia: prof. Jarosław Liberek, dr inż. Tomasz Hoffmann

Modelowe rozwiązania renowacji budynków i osiedli z wielkiej płyty
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Techniki Budowlanej
Autorzy wdrożenia: dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB, dr inż. Jarosław Szulc, mgr inż. Aleksandra Mazurek, dr inż. Michał Teodorczyk, dr inż. Łukasz Gołębiowski, mgr inż. Krzysztof Sztuka

Opracowanie i dostawa modułu technologicznego z przeznaczeniem do przygotowywania eksperymentalnych materiałów hybrydowych w postaci filamentów 3D
Zgłaszający wdrożenie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Autorzy wdrożenia: mgr inż. Adrian Bartnicki, technik Zygmunt Bartnicki, inż. Łukasz Borowski Łukasz, technik Roman Plaskiewicz, mgr inż. Stanisław Skotarczak, mgr inż. Paweł Cyprys, technik Irena Ignaczak, dr inż. Tomasz Żuk, mgr inż. Mariusz Błaszkowski

Zastosowania modelu wieloagentowego MACROPRU implementowanego w chmurze w polityce gospodarczej
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Autor wdrożenia: dr Jagoda Kaszowska-Mojsa

Od badań podstawowych do przeciwdziałania padaczce…
Zgłaszający wdrożenie: BRAINCITY, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
Autor wdrożenia: prof. Leszek Kaczmarek

…i perspektywa zastosowania inhibitorów MMP-9 w terapii głuchoty
Zgłaszający wdrożenie: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Autor wdrożenia: dr hab. Monika Matusiak