Polskie Radio 24 „Poranek w PR24” – 11.06.2024

Jak praca naukowców przekłada się na nasze życie? O tym dyskutowali uczestnicy 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa. Konferencja odbyła się na Politechnice Warszawskiej oraz w Międzynarodowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Konkretne zastosowanie w medycynie osiągnięć naukowych często ma miejsce, ale nie zawsze jest to odpowiednio opracowane marketingowo- mówił współorganizator kongresu, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. Henryk Skarżyński.