Polskie Radio PR1 „Wolna sobota z Jedynką” – 8.06.2024

Prof. Henryk Skarżyński – z okazji 2. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” –  był Gościem w audycji „Wolna sobota z Jedynką”.Głównym celem Kongresu jest intensywna promocja osiągnięć naukowych, które mają zasadniczy lub znaczący wpływ na poziom życia i rozwój współczesnego społeczeństwa. Tego typu działania powinny być stałym elementem pracy zawodowej każdego naukowca, zespołu ekspertów i jednostek naukowych – podkreśla prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. (…)