Rzecznik Praw Obywatelskich uhonorowany za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – BRPO.GOV.PL

10 czerwca  2024 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek był gościem honorowym 2. Kongresu „Nauka dla społeczeństwa”. RPO został uhonorowany nagrodą „Perspektywy nauki” za działania mające na celu poprawę dostępności do pełnego udziału w procesie kształcenia podnoszenia kwalifikacji i wiedzy naukowej osób z niepełnosprawnościami.

Odbierając nagrodę RPO Marcin Wiącek podkreślił, że ogromnym zaszczytem jest to, że docenione zostały działania urzędu RPO dotyczące ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

Zwrócił uwagę, że działalność RPO opiera się przede wszystkim na analizowaniu skarg od ludzi – jakie ludzie mają problemy i w jaki sposób władza narusza prawa człowieka. Do BRPO wpływają też liczne skargi związane z tematyką Kongresu.

– Ludzie zdają sobie sprawę, że wolność prowadzenia badań naukowych, wolność ogłaszania ich wyników, to prawo człowieka zagwarantowane w polskiej Konstytucji i traktatach naukowych – tłumaczył rzecznik i dodał, że wolność nauki to jest obowiązek państwa do pielęgnowania pasji wśród ludzi. Do pielęgnowania aspiracji, umożliwiania realizowania swoich marzeń również w obszarze nauki. (…)