logotyp Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

https://spartanska.pl

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii NIGRiR