logotyp Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

http://www.ierigz.waw.pl

dr hab. Marek Wigier - prof. IERiGŻ-PIB, kierownik Zakładu Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich