logotyp Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

https://ihar.edu.pl/

prof dr hab inż. Grzegorz Żurek, Sekretarz Naukowy Instytutu