logotyp Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

https://ihar.edu.pl/

dr hab. Maja Boczkowska - prof. Instytutu,,