logo Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

https://www.imp.gda.pl/

prof. Wiesław Ostachowicz,
prof. Marcin Lackowski,