logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/

Marcin Mateusz Kruk, Dyrektor