logotyp Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

https://www.imp.lodz.pl/

prof. dr hab. Edyta Reszka, z-ca Dyrektora ds. Naukowych