logo Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

https://www.imim.pl

prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak,