logotyp Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

https://www.ior.poznan.pl/

dr hab. Roman Kierzek - prof IOR,