logotyp Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Instytut Techniki Górniczej – KOMAG

https://komag.eu/instytut/kadra

dr inż. Andrzej Niedworok,