Informacje dla Wystawców

Politechnika Warszawska, Aula Wielka

Zapraszamy Państwa do organizacji stoisk:

w sobotę od 15.00 do 20.00 lub

w niedzielę od 7.30 do 8.15

Wjazd na parking Politechniki, na czas załadunku i rozładunku materiałów potrzebnych na stoisko jest  od ul. Stanisława Naokawskiego, po uprzednim przesłaniu numeru rejestracyjnego samochodu na adres: sekretariat@rgib.org.pl