logo Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB - IFJ PAN)

Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB - IFJ PAN)

https://ccb.ifj.edu.pl/pl

dr inż. Marzena Rydygier, Zastępca Kierownika Pracowni