logotyp Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

http://www.ierigz.waw.pl/

prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz,