logotyp Główny Instytut Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa

https://gig.eu/

mgr Aleksandra Mraczek-Krzak, Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych