logotyp Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

https://ihar.edu.pl/

dr inż. Michał Rokicki, Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin