Logotyp Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego PIB

https://www.ibprs.pl/

prof. dr hab. inż. Krystian Marszałek,