logotyp Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

https://ihit.waw.pl/

dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka, Kierownik Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej