logotyp Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

http://www.ierigz.waw.pl/

dr inż. Sylwia Łaba, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej