logotyp Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

https://itwl.pl/

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych