Logotyp Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

http://if-pan.krakow.pl

dr Irena Smaga-Maślanka, Adiunkt