logotyp Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

https://www.iich.gliwice.pl/index.php/pl/

dr inż. Agnieszka Ciemięga, Pracownia materiałów funkcjonalnych i mikroreaktorów