Logotyp Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

http://if-pan.krakow.pl/

dr hab. Joanna Wierońska, prof. IF PAN