logo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

https://www.ipiss.com.pl/

dr hab. Zbigniew Klimiuk, profesor instytutu, Kierownik Pionu Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Dariusz Zalewski, Adiunkt