Logotyp Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

http://if-pan.krakow.pl/

dr Małgorzata Borczyk, Asystent, Zakład Neurofarmakologii Molekularnej, Pracownia Farmakogenomiki