logo Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

https://www.ifj.edu.pl/

dr hab. inż. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN,