logo Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

https://www.igichp.edu.pl/

dr n. med. Adam Nowiński, koordynator projektu leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych