logo Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

https://www.imp.gda.pl/

dr inż. Weronika Radziszewska,