logotyp Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

https://www.iczmp.edu.pl/

dr hab.n.med. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP,