Logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

http://www.imn.gliwice.pl/

dr hab. inż. Krzysztof Fic,