logotyp Łukasiewicz - Instytut Mikroeletroniki i Fotoniki

Łukasiewicz - Instytut Mikroeletroniki i Fotoniki

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/

dr inż. Tymoteusz Ciuk, Lider Grupy Badawczej – Technologie SiC (B2-2)