logotyp Łukasiewicz - Instytut Mikroeletroniki i Fotoniki

Łukasiewicz - Instytut Mikroeletroniki i Fotoniki

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/kontakt/

dr inż. Adrian Chlanda, Lider Grupy Badawczej – Grafen Płatkowy (B2-1)