logotyp Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

https://pg.edu.pl/

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych