logotyp Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ICHB PAN

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ICHB PAN

https://www.pcss.pl/

dr inż. Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS