logotyp Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Instytut Techniki Górniczej – KOMAG

https://komag.eu/instytut/kadra

dr inż. Andrzej Niedworok,

logotyp Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. Nofera

https://www.imp.lodz.pl/

dr Joanna Roszak,

logo Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

https://www.igichp.edu.pl/

dr n. med. Adam Nowiński, koordynator projektu leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

logo Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

https://www.imp.gda.pl/

dr inż. Weronika Radziszewska,

logo Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

https://lit.lukasiewicz.gov.pl/

dr inż. Katarzyna Śledzińska,

logotyp Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

http://www.ierigz.waw.pl/

prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz,

logo Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB - IFJ PAN)

Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB - IFJ PAN)

https://ccb.ifj.edu.pl/pl

dr inż. Marzena Rydygier, Zastępca Kierownika Pracowni

logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

https://icimb.lukasiewicz.gov.pl/

dr inż. Monika Biernat,

logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

https://www.icimb.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Mikołaj Ostrowski,

logotyp Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

https://ihit.waw.pl/

dr n. med. inż. Piotr Mrówka,