Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

logotyp Łukasiewicz - Instytut Mikroeletroniki i Fotoniki

Łukasiewicz - Instytut Mikroeletroniki i Fotoniki

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/kontakt/

dr inż. Adrian Chlanda, Lider Grupy Badawczej – Grafen Płatkowy (B2-1)

logotyp Łukasiewicz - Instytut Mikroeletroniki i Fotoniki

Łukasiewicz - Instytut Mikroeletroniki i Fotoniki

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/

dr inż. Tymoteusz Ciuk, Lider Grupy Badawczej – Technologie SiC (B2-2)

logo Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

https://www.imp.gda.pl/

dr inż. Weronika Radziszewska,

logotyp Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

https://ihar.edu.pl/

prof dr hab inż. Grzegorz Żurek, Sekretarz Naukowy Instytutu

Logotyp Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

https://www.cnbop.pl/

dr inż. Jarosław Tępiński, Sekretarz Rady Naukowej