Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

Logotyp NASK PIB

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa PIB

https://www.nask.pl/

Mateusz Koryciński,

Logotyp NASK PIB

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa PIB

https://www.nask.pl/

dr inż. Konrad Ciecierski, kierownik Zakładu Bioinformatyki i Rozpoznawania Maszynowego

logotyp Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ICHB PAN

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ICHB PAN

https://www.pcss.pl/

dr inż. Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS

logotyp Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

https://pg.edu.pl/

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych

logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

Błażej Marciniak,