WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ INSTYTUTÓW NAUKOWYCH I JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH

Do odwiedzenia swoich stanowisk zapraszają:

 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im.Józefa Tuliszkowskiego – PIB
 2. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 3. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 4. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
 5. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – PIB
 6. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 7. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 9. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 10. Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN
 11. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
 12. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 13. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego
 14. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
 15. Instytut Ochrony Roślin – PIB
 16. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 17. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 18. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 19. Instytut Techniki Górniczej – KOMAG
 20. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
 21. Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
 22. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 23. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 24. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. E. Reicher
 25. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
 26. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 28. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 29. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
 30. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 31. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 32. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN
 33. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 34. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
 35. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 36. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 37. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 38. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 39. Wojskowy Instytut Łączności im. prof. J. Groszkowskiego – PIB
 40. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Rada Główna Instytutów Badawczych, Politechnika Gdańska, Instytut Narządów Zmysłów

Zdjęcia do pobrania ze stoisk: https://nextcloud.ifps.org.pl/s/Li36metBNXpTakj

plan rozmieszczenia stoisk