Logotyp Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

https://www.ibprs.pl

dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Kierownik Pracowni Chłodnictwa i Ochrony Środowiska