logo Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie PAN

https://www.ifj.edu.pl/

dr Wiktor Parol, Zastępca ds. Naukowych